• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR

Zahvatanje vode iz aluviona Belog Timoka, odnosno eksploatacija izvorišta „Beli Timok“ od 1957. godine, predstavlja početak organizovanog snabdevanja vodom u Zaječaru. Sistem zahvatanja vode je iz kopanih bunara sa nategama koje iz svih bunara na izvorištu dovode vodu do sabirnog bunara. Na izvorištu je izgrađena i opremljena crpna stanica „Beli Timok“ iz koje se voda potiskuje u distributivnu vodovodnu mrežu i rezervoar „Kraljevica“.Kapacitet izvorišta varira u zavisnosti od nivoa vode u Belom Timoku i kreće se od 50 l/s u periodu niskog vodostaja na Timoku do 75 l/s pri visokom vodostaju. Ovo izvorište je nadograđeno tokom svog eksploatacionog perioda sa mogućhošću nalevanja infiltracionih bazena vodom iz Belog Timoka čime mu je povećanja kapaciteta na 90 l/s. Kapacitet crpne stanice je znatno viši od izdašnosti izvorišta i iznosi 125 l/s.


Kvalitet vode izvorišta je takav da se hlorisanjem vode u sabirnom bunaru postiže apsolutna ispravnost vode za piće, bez primene tehnološkog tretmana. Ovo izvorište je u jednom kraćem periodu bilo napušteno ali se pokazalo da može odlično da „pegla špiceve“ u potrošnji vode i da služi kao rezerva za slučaj planskog ili havarijskog isključenja glavnog izvorišta „Grlište“.