• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR

Rezervoarski prostor u distributivnom vodovodnom sistemu predstavljaju 12 rezervoara sa ukupnom zapreminom od 5600 m3.
Rezervoar čiste vode na postrojenju za prečišćavanje vode „Kraljevica“
-    Zapremina rezervoara je oko 3000 m3.
-    Sastoji se iz dve komore.
-    Izgrađen 1989. godine.
Rezervoar „Kraljevica“
-    Nalazi se na istočnom delu brda „Kraljevica“.
-    Sastoji se od tri nezavisne komore kružnog preseka.
-    Ukupna zapremina je 1500 m3 (3 x 500 m3).
-    Izgrađen 1958. godine.
Rezervoar „Prevlaka“
-    Predstavlja glavni rezervoar za vodosnabdevanje zone „Jug“.
-    Sastoje se iz dve komore kružnog preseka.
-    Ukupna zapremina je 500 m3 (2 x 250 m3).
-    Napravljen je 1998. godine.
Rezervoar „Šljivar“
-    Zapremina mu je 25 m3.
-    Napravljen 2000. godine.
Rezervoar „Bratujevac“
-    Nalazi se na brdu Bratujevac.
-    Zapremina mu je 15 m3.
-    Napravljen 2000. godine.
Rezervoar „Lubnica“
-    Sastoji se od dve komore.
-    Ukupna zapremina je 200 m3 (2 x 100 m3).
-    Napravljen je 2000 godineRezervoar „Planinica“
-    Zapremina 72 m3 (2 x 36 m3).
-    Napravljen 2001. godine.
Rezervoar „Veliki Izvor“
-    Zapremina 72 m3 (2 x 36 m3).
-    Izgrađen 2004. godine.
Rezervoar „Lenovac“
-    Zapremina 72 m3 (2 x 36 m3).
-    Izgrađen 2002. godine.
Rezervoar „Nikoličevo“
-    Zapremina 72 m3 (2 x 36 m3).
-    Izgrađen 2002. godine.
Rezervoar „Trnavac“
-    Zapremina 50 m3.
-    Izgrađen 2003. godine.
Rezervoar „Gamzigrad“
-    Zapremina 72 m3 (2 x 36 m3).
-    Izgrađen je 2003. godine