• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR


U sistemu distribucije vode koristi se 12 pumpnih stanica.
PS Postrojenje „Kraljevica“
-    Nalazi se u sklopu postrojenja za precišcavanje vode „Kraljevica“
-    Raspolaže sa dve elektromotorne pumpe za grad, pojedinacnog kapaciteta 200 l/s i dizel pumpom, kapaciteta 240 l/s.
-    Dve pumpe za zonu jug, pojedinacnog kapaciteta 28 l/s.
PS „Beli Timok“
-    Nalazi se na izvorištu „Beli Timok“
-    Raspolaže sa 4 pumpe, kapaciteta 2 x 50 l/s, 60 l/s i 120 l/s.
-    Izgradena 1957. godine.PS Prevlaka
-    Raspolaže sa dve pumpe od 20 l/s.
-    Izgradena 1998. godine.
PS Šljivar I
-    Raspolaže sa dve pumpe od 1,3 l/s.
-    Izgrašena 2000. godine.
PS Šljivar II
-    Raspolaže sa dve pumpe od 0,5 l/s.
-    Izgradena 2000. godine.
PS Lubnica
-    Raspolaže sa dve pumpe od 2,5 l/s.
-    Izgradena 2000. godine
PS Nikolicevo
-    Raspolaže sa dve pumpe od 2 l/s.
-    Izgradena 2002 godine.
PS Gamzigrad
-    Raspolaže sa dve pumpe od 7 l/s.
-    Izgradena 2003 godine.PS Veliki Izvor

-    Raspolaže sa dve pumpe od 2,2 l/s.
-    Izgradena 2004. godine.
PS Halovo
-    Raspolaže sa dve pumpe od  l/s.
-    Izgradena 2006. godine.
PS Lenovac
-    Nalazi se na izvorišti „Tupižnica“.
-    Raspolaže sa dve pumpe od 2 l/s.
-    Izgradena 2002. godine.
CS Duboki Potok
-    Raspolaže sa tri pumpe od 2,5 l/s.
-    Izgradena 2004. godine.