• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR


JKP „Vodovod“ Zaječar u svojoj vodovodnoj distributivnoj mreži ima ugrađenih 16 080 priključaka:
-    u domaćinstvima 15 025 priključaka,
-    u ustanovama i privredi 1055 priključaka.

Od priključenih 15 025 domaćinstava:
-    12 493 priključka je u gradu Zaječaru,
-    2 532 priključka pripadaju selima.Od 1055 priključaka ugrađenih ustanovama i privredi:
-    999 pripada gradskom naselju,
-    56 pripada selima.

Na svim priključcima ugrađeni su vodomeri raličitog profila od 1/2' – 120 mm.
Održavanje određenih vrsta i profila vodomera omogućeno je u sklopu firme u našoj baždarnici.

Baždarnica JKP „Vodovoda“ Zaječar vrši:
-    održavanje vodomera,
-    popravku vodomera
profila od 1/2' do 6/4' za sve svoje korisnike.Poseduje dva aparata sa rotometrima za ispitivanje vodomera i obučeni kadar.
U baždarnici je moguće godišnje obraditi oko 3000 vodomera.

Baždarenje vodomera vrši Savezni zavod za mere i plemenite metale, ispostava Kontrola mera – Niš.

Odluka o javnom vodovodu