• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR


JKP „Vodovod“ Zaječar u svojoj vodovodnoj distributivnoj mreži ima ugrađenih 16 080 priključaka:
-    u domaćinstvima 15 025 priključaka,
-    u ustanovama i privredi 1055 priključaka.

Od priključenih 15 025 domaćinstava:
-    12 493 priključka je u gradu Zaječaru,
-    2 532 priključka pripadaju selima.

Od 1055 priključaka ugrađenih ustanovama i privredi:
-    999 pripada gradskom naselju,
-    56 pripada selima.

Na svim priključcima ugrađeni su vodomeri raličitog profila od 1/2' – 120 mm.
Održavanje određenih vrsta i profila vodomera omogućeno je u sklopu firme u našoj baždarnici.