• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR

 

Evropska povelja o vodi


Voda ne poznaje granice, voda je ljudski problem. Bez vode nema života. Ona je dragoceno dobro, neophodno u svakoj ljudskoj delatnosti. Slatkovodni resursi vode nisu neiscrpni. Neophodno ih je sacuvati, kontrolisati i ako je moguce povecavati. Menjati kvalitet vode znaci ugrožavati život coveka i ostalih živih bica koja od nje zavise. Kvalitet vode se mora ocuvati do nivoa prilagodenog njenom korišcenju, koji predvida i zadovoljava posebne zahteve narodnog zdravlja. Ako se voda po upotrbi vraca u prirodnu sredinu, to ne sme da bude na štetu drugih korisnika, bilo javnih bilo privatnih. Održavanje odgovarajuceg biljnog pokrivaca, prvenstveno šumskog, od velike je važnosti za konzerviranje vodenih resursa. Dobro upravljanje vodom mora da bude predmet jednog plana ozakonjenog preko nadležnih vlasti. Zaštita vode traži znacajan napor u naucnom istraživanju, u formiranju specijalista za javne informacije. Voda je opšte nasledstvo ciju vrednost moraju svi da poznaju. Zadatak je svakog da sa njom ekonomiše i da je brižljivo koristi. Upravljanje vodenim resursima mora se pre svega vršiti u okviru sliva, a ne unutar upravnih i politickih granica.