Фабрика воде у Зајечаруу

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВKИ ЗА 2016 – ИЗМЕНА 1

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВKИ ЗА 2016 - ИЗМЕНА…
ЈКП "Водовод" Зајечар

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2016, ЈН 02/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "Водовод" Зајечар

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, ЈНМВ 05/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ, ЈНМВ 04/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "Водовод" Зајечар

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА, ЈНМВ 03/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ…
ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ГОРИВО 2016, ЈНМВ 02/2016

ЈНМВ 02/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ…
ЈКП "Водовод" Зајечар

УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ И КВАРЦНОГ ПЕСКА, ЈНМВ 01/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
Фабрика воде у Зајечаруу

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН 01/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "Водовод" Зајечар

ЈАВНЕ НАБАВKЕ У 2016 ГОДИНИ – ПРАВИЛНИK О НАБАВKАМА

ЈАВНЕ НАБАВKЕ У 2016 ГОДИНИПРАВИЛНИK…
Фабрика воде у Зајечаруу

ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ЗА ТРАНСПОРТ – КАМИОН КИПЕР, ЈН 11/2015

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…