• Цевоводи

Дистрибуција воде врши се преко дистрибутивне водоводне мреже и магистралних цевовода којима се вода доводи са изворишта.

Магистрални цевовод сирове воде доводи из акумулације „Грлиште“ до постројења за прераду воде „Kраљевица је дужине 12,5 километара, пречника 1000 мм, од челичних цеви димензионисан је за 700 л/с воде.

Иза фабрике воде он се грана на ø500 мм и ø800 мм према граду.

Дистрибутивни водоводни прстен представља основу дистрибутивног водоводног система града Зајечара, који је димензионисан за знатно веће количине воде у односу на оне које се данас дистрибуирају потрошачима. Овај прстен формирају два цевовода, први пречника ø800 мм и дужине 4050 метара и други цевовод пречника ø500 мм и дужине 7500 метара.

Магистрални цевоводи чисте воде одводе воду ка селима и укупна дужина им је око 120 километара. Из дистрибутивног водоводног прстена одвајају се четири магистрална правца којима се напајају зоне водоснабдевања „Југ“, „Север“, „Запад“ и „Исток“.

Дистрибутивна водоводна мрежа је дужине око 250 километара и формирају је цевоводи различитих профила од ø63 мм до ø800 мм. Током изградње и сталног ширења дистрибутивне мреже примењивани су различите врсте цеви: ливено гвожђе, азбест цементне цеви, ПВЦ цеви, полиетиленске цеви и челичне цеви. Према томе, евидентно је да је дистрибутивна водоводна мрежа града Зајечара јако хетерогена, како према профилима, тако и према врсти материјала.