Јавно комунално предузеће "Водовод" Зајечар

ОБАВЕШТЕЊА

Кориснички ИНФО СЕРВИС: Препоруке за превенцију корона вируса

Због лоше епидемиолошке ситуације, изазване ширењем заразне болести COVID-19, ЈКП „Водовод“ Зајечар апелује на кориснике да све захтеве, молбе и питања упућују електронским путем на мејл office@vodovodza.rs , путем бесплатног корисничког телефона 0800/019 001 и путем телефона 019/423 041 и 019/422 041. Уколико долазите у кориснички центар ЈКП „Водовод“ који се налази у Бул. др Зорана Ђинђића број 5, препоручујемо вам да користите заштитне маске.

0800-019-001

БЕСПЛАТНА ИНФО ЛИНИЈА

Само за позиве из фиксне мреже.

ЗАТРАЖИТЕ ДИГИТАЛНУ ВЕРЗИЈУ СВОГ РАЧУНА

Онлајн достава рачуна за све кориснике ЈКП „Водовод“ Зајечар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Зајечар омогућило је својим корисницима да рачуне примају и путем бесплатне мобилне и веб апликације.

Јединствено дигитално сандуче грађанима ће омогућити брз, сигуран и безбедан пријем, али и складиштење, прослеђивање и плаћање рачуна, и то са било код уређаја, где год да се нађу.

Све што је потребно да бисте активирали пријем електронског рачуна нашег предузећа јесте да се региструјете на сајту www.plativoo.rs , унесете тражене податке и означите ЈKП „Водовод“ Зајечар као жељено предузеће.

Након одобрења, рачуни ће на ваш профил стизати аутоматски сваког месеца, поред папирне верзије коју ћете и даље добијати у штампаној форми.

Додатна погодност овог вида пријема рачуна јесте и то што је апликација за кориснике у потпуности бесплатна.

ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА

Плаћајте рачуне од куће и без чекања у реду

Плаћање месечних рачуна, заосталих дуговања, као и обавеза преузетих потписивањем уговора о наплати потраживања у више месечних рата можете обавити безготовински електронским плаћањем путем веб или мобилних апликација пословних банака.

ПРИЈАВА КВАРОВА

Квар на водоводној или канализационој мрежи можете пријавити на број телефона (019) 422-041 или преко нашег сајта.

РЕКЛАМАЦИЈЕ

Рекламације по рачунима за воду и услуге каналзације мете упутити Услужном центру предузећа, шалтеру информација и рекламација, путем поште, телефонским путем, писаним путем на електронску адресу office@vodovodza.rs или на електронском обрасцу наше интернет странице.

ЦЕНОВНИК

Информације о актуелним ценама услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода за грађанство и привреду.

ПРИЈАВА ПОТРОШЊЕ ВОДЕ

У случајевима када мерно место није било доступно за очитавање у складу са динамичким планом очитавања водомера, корисници могу сами да пријаве стање на водомеру путем електронског обрасца на нашем сајту. ЈКП „Водовод“ Зајечар ће након обраде података израдити рачун кориснику.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Информације у вези свих поступака јавних набавки које спроводи ЈКП „Водовод“ Зајечар, можете добити притиском на следеће дугме.

ПРЕУЗИМАЊА

Преузимање докумената везаних за услуге ЈКП „Водовод“ Зајечар, као што су: Рекламациони лист, Сагласност на главни пројекат, Захтев за водоводни прикључак и др.

ВИДЕО

Систем водоснабдевања Зајечара почиње на акумулационом језеру „Грлиште“ где се налази брана са водозахватима из којих се црпи сирова вода која се затим цевоводима дужине 12 км транспортује до постројења за прераду воде „Краљевица“.

Након прописаног технолошког процеса пречишћавања и третмана сирове воде, добија се вода за пиће, која кроз дистрибутивну мрежу дужине 250 км стиже до потрошача на територији града Зајечара.

Сваког дана радници зајечарског Водовода одржавају овај сложени систем и омогућавају својим корисницима воду за пиће изузетног квалитета.

ПАРТНЕРИ И САРАДЊА

Град Зајечар
Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар

СЕРТИФИКАТИ

Европска повеља о води

Вода не познаје границе, вода је људски проблем. Без воде нема живота. Она је драгоцено добро, неопходно у свакој људској делатности. Слатководни ресурси воде нису неисцрпни. Неопходно их је сачувати, контролисати и ако је могуће повећавати. Мењати квалитет воде значи угрожавати живот човека и осталих живих бића која од ње зависе. Kвалитет воде се мора очувати до нивоа прилагођеног њеном коришћењу, који предвиђа и задовољава посебне захтеве народног здравља. Ако се вода по употрби враћа у природну средину, то не сме да буде на штету других корисника, било јавних било приватних. Одржавање одговарајућег биљног покривача, првенствено шумског, од велике је важности за конзервирање водених ресурса. Добро управљање водом мора да буде предмет једног плана озакоњеног преко надлежних власти. Заштита воде тражи значајан напор у научном истраживању, у формирању специјалиста за јавне информације. Вода је опште наследство чију вредност морају сви да познају. Задатак је сваког да са њом економише и да је брижљиво користи. Управљање воденим ресурсима мора се пре свега вршити у оквиру слива, а не унутар управних и политичких граница.