ПРИЈАВА ПОТРОШЊЕ ВОДЕ

Корисници ЈКП „Водовод“ Зајечар могу путем електронског обрасца да пријаве стање на водомеру у случајевима када мерно место није било доступно за очитавање у складу са динамичким планом очитавања корисника. На основу пријаве стања ЈКП „Водовод“ Зајечар ће извршити израду рачуна кориснику.