ПРИЈАВА КВАРА

Телефон: 019/ 423 041, е-mail: prijavakvarova@vodovodza.rs

На овој страници можете пријавити нестанак воде у Вашем домаћинству или квар на водоводној или канализационој мрежи. Напомињемо да је према Одлуци о водоводу Града Зајечара, ЈKП „Водовод“ задужен за одржавање примарне водоводне и канализационе мреже, до мерног инструмента (водомера). Одржавање дела мреже од водомера (прецизније од вентила у шахти ближег објекту) до објекта, у искључивој је надлежности корисника.

Молимо вас да што прецизније опишете проблем, наведете Вашу тачну адресу, контакт телефон и e-mail.