• ДИСТРИБУТИВНИ КАПАЦИТЕТИ

Један од основних циљева ЈKП „Водовод“ Зајечар је да сталним ширењем водоводне мреже обезбеди свим становницима града и села на подручју града Зајечара воду за пиће, за шта предузеће има реалне могућности и потенцијал.

Цевоводи

Cevovod

Главни елементи дистрибуције воде су:

 • Магистрални цевоводи, дужине 130 км.
 • Дистрибутивна водоводна мрежа, дужине 250 км.
 • Дистрибутивни водоводни прстен, дужине 12 км.

Резервоари

Резервоарски простор представљају 12 резервоара:

 • Резервоар на постројењу „Kраљевица“ – 3000 м3,
 • Резервоар „Kраљевица“ – 1500 м3,
 • Резервоари у зонама водоснабдевања: Превлака, Шљивар, Братујевац, Лубница, Планиница, Николичево, Трнавац, Гамзиград, Велики Извор и Леновац.

Пумпне станице

У дитрибуцији воде постоје 12 пумпних станица:

 • Постројење „Kраљевица“ – 450 л/с,
 • Извориште „Бели Тимок“ – 125 л/с,
 • Пумпне станице у зонама снабдевања: Превлака, Шљивар И, Шљивар ИИ, Лубница, Николичево, Гамзиград, Велики Извор, Халово, Леновац, Дубоки Поток.

Прикључци

У дистрибутивној мрежи прикључено је укупно16080 крајњих потрошача и то:

 • 15025 прикључака за домаћинства и
 • 1055 прикључака за потребе привреде.