РЕКЛАМАЦИЈА РАЧУНА

Рекламације по рачунима за воду и услуге каналзације могу се упутити Услужном центру предузећа, шалтеру информација и рекламација, путем поште, телефонским путем, писаним путем на електронску адресу office@vodovodza.rs или на електронском обрасцу на интернет страници ЈКП „Водовод“ Зајечар.

По пријему, рекламацијa се обрађује у складу са Процедуром за решавање приговора корисника по рачунима за утрошену воду и услуге канализације.