ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ЈKП „ВОДОВОД“ Зајечар

I. Технички сектор

I. А. РЈ „Производња воде“
I. Б. РЈ „Дистрибуција воде“
I. Л. Служба лабараторије за контролисање водомера
I. Ц. РЈ „Kанализација“
I. Д. РЈ „Развој“
I. Е. РЈ „ФТО објекта и заштита на раду “

II. Економски сектор

II. А. Рачуноводствена служба
II. Б. Kомерцијална служба
II. Ц. Финансијско планска служба

III. Служба општих и правних послова

III. А. Служба општих послова
III. Б. Служба правних послова

ЈКП "Водовод" Зајечар