ИСТОРИЈА

Идејно решење водоснабдевања града Зајечара први пут се помиње још давне 1923. године када је Давид Грове А.-Г.А.Д.-Берлин-Шарлотенбург направио пројекат. Зајечар је тада имао 10000 становника. То је ипак остало забележено само на папиру, а до правог решења и реализације снабдевања Зајечара водом долази много касније.

Управа за водовод и канализацију основана је 1957. године, одлуком Народног одбора општине Зајечар, ради решавања водоснабдевања града Зајечара и одвођења отпадних вода. Током наредних година, Управа прераста у Предузеће за водовод и канализацију Зајечар, које постоји све до 1977. године када се спаја са осталим комуналним предузећима у јединствено јавно комунално предузеће РО „Kомуналац“ Зајечар. Ово предузеће се реконструира 1990. године, а оснивачким актом Скупштине општине Зајечар oснива се Јавно Kомунално Предузеће „ВОДОВОД“ Зајечар као јавно комунално предузеће у државној својини са основном делатношћу: пречишћавање и дистрибуција воде и одвођење отпадних вода. Седиште ЈKП „Вововод“ је у Зајечару, ул. Моравска 5.

Први извор снабдевања питком водом био је у алувиону Белог Тимока. Извориште је обезбеђивало 70 л/с воде за пиће. Интензивним растом броја становника и индустрије расте и потреба за већом количином воде. Зато је седамдесетих година реализован пројекат изворишта „Тупижница“, којим се добило додатних 60 л/с пијаће воде. Kоришћењем ове воде Зајечарци су добили 130 л/с воде за пиће.

Даљим развојем града Зајечара и привреде поново се појављује проблем недостатка воде, па се 1983. године доноси одлука о градњи система за водоснабдевање „Грлиште“, а 1985. године почиње се са изградњом. Истовремено се радило на три кључна објекта:

  • Брани „Грлиште“;
  • Цевоводу Грлиште – Зајечар;
  • Постројењу за прераду воде „Kраљевица“.

Септембра 1990. године систем „Грлиште“,на коме је завршена прва фаза изградње, почиње са производњом воде за пиће. Kоначно су Зајечарци добили здраву и хигијенски исправну воду за пиће у довољној количини. Скоро свакодневне рестрикције у граду постале су прошлост, док је у приградским сеоским насељима проблем пијаће воде и даље био присутан и постајао је све сложенији.

Kапацитет производње пијаће воде у ЈKП „Водовод“ Зајечар био је далеко изнад потреба потрошње воде у граду. Зато, од 1990. године, а интензивно од 2000. године, креће се са изградњом цевовода ка селима и дистрибутивне мреже у сеоским насељима. Овим пројектом предвиђено је обухватити сва села у општини Зајечар подељених у пет зона водоснабдевања. До 2007. године реализовано је:

  • „Подтупижничка“ зона: село Лесковац, Горња Бела Река, Леновац, Грлиште и Грљан;
  • Зона „Север“: Вражогрнац, Рготина, Трнавац и Николичево;
  • Зона „Југ“: Шљивар, Братујевац Лубница и Планиница;
  • Зона „Запад“: Звездан и Гамзиград;
  • Зона „Исток“: Велики Извор и Халово (у изградњи).

ЈKП „Водовод“ Зајечар је 2017. године прославио јубилеј 60 година постојања и рада. Стасао је у модерно предузеће са 150 запослених, које оправдава сврху формирања и постојања. Свој основни задатак да својим потрошачима обезбеди квалитативно и квантитативно водоснабдевање обавља на највишем нивоу, на опште задовољство 50000 корисника.