• ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ

Основни задатак ЈKП „Водовод“ Зајечар је да обезбеди свим својим потрошачима уредно снабдевање водом за пиће у довољној количини.

Систем Грлиште

Grliško jezero - brana

Систем „Грлиште“

Пуштен у рад 1990. године.

Састоји се од:

Бране и акумулације „Грлиште“,

Постројења за пречишћавање воде „Kраљевица“.

Kапацитет система је производња 600 л/с воде за пиће.

Извориште Бели Тимок

Voda

Извориште „Бели Тимок“

Представља прво решење водоснабдевања града.

Налази се у алувиони „Белог Тимока“.

Kапацитет изворишта је 50 л/с.

Извориште Тупижница

Izvorište "Tupižnica"

Извориште „Тупижница“

У раду од 1973. године.

Извориште је карстно врело на ободу планине Тупижница.

Kапацитет изворишта је 40 л/с.