• ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА

ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА

Плаћање месечних рачуна ЈКП „Водовод“ Зајечар можете обавити безготовински електронским плаћањем.

Сликовним приказом желимо да Вам олакшамо безготовинско плаћање наших услуга (редовних рачуна, заосталих дуговања, као и обавеза преузетих потписивањем уговора о наплати потраживања у више месечних рата).

Безготовинско плаћање је могуће извршити електронским путем коришћењем апликација пословних банака.

Приликом електронског плаћања корисник попуњава податке као код класичне уплатнице само другачијим редоследом као на примеру испод.

Име примаоца: ЈКП „Водовод“ Зајечар

Број рачуна:

( Упишите један од пет понуђених рачуна)

105-5656-36 или

205-35044-07 или

160-239556-81 или

170-003001699100-73 или

200-2366680102025-02

Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 5

Град: Зајечар

Износ: Упишите предвиђени износ који уплаћујете на рачун ЈКП „Водовод“ Зајечар

Валута: РСД

Шифра плаћања: 221 Промет роба и услуга или 289 Трансакције по налогу грађана

Модел плаћања: (оставити празно не уписивати ништа)

Позив на број: У рубрици „позив на број“ унесите кориснички број од седам цифара који се налази испред имена корисника на оригиналном рачуну ЈКП „Водовод“ Зајечар.

Korisnički broj

Кориснички број који уписујете у рубрику „позив на број“ приликом готовинске или електронске уплате има седам цифара а налази се испред Вашег имена на обрачуну.

Obračun za utrošenu vodu JKP "Vodovod" Zaječar

Готовинска уплата – Попуњавање уплатнице

Код готовинске уплате шифра плаћања је 121.

Позив на број код готовинске уплате исти је као и код електронске уплате а то је кориснички број са обрачуна.

Помоћ приликом попуњавања готовинске или електронске уплатнице можете добити на број телефона 019/422-041 и 019/423-041.