РУКОВОДСТВО

Братислав Станић, дипломирани менаџер и мастер права

Братислав Станић, дипломирани менаџер и мастер права

в.д. директор ЈКП "Водовод" Зајечар

Братислав Станић је рођен 04.04.1980. год. у Зајечару где је завршио Основну школу "Десанка Максимовић", средњу Електротехничку школу и Факултет за менаџмент.

Звање Мастер права стекао је на Универзитету "МБ" пословни и правни факултет Београд.

Од 2006. године ради ради у Градској управи Зајечар на месту референта за јавне набавке.

Никола Шарчевић

Никола Шарчевић

Технички директор ЈКП "Водовод" Зајечар

Никола Шарчевић је рођен је 6.1.1984. године у Зајечару. Дипломирао је на Рударско-геолошком факултету у Београду и стекао звање дипломираног инжењера геологије за хидрогеологију.

У периоду од 2008-2012. године био је оснивач и власник приватне фирме „Aquageotermal“ која се претежно бавила изналажењем обновљивих извора ресурса подземних вода.
Од почетка 2018. године радио је у „Геофиз“ Београд, регистрованој за давање еколошких савета, до октобра 2018. године када је засновао радни однос у Удружењу грађана „За чесме“.
Један је од оснивача и председника надзорног одбора Удружења грађана „За чесме“.