Упозорење! Ова страница намењена је овлашћеним лицима ЈКП „Водовод“ Зајечар за обављање послова веб администратора и коришћење имејл адреса сајта www.vodovodza.rs