• Резервоари

Резервоарски простор у дистрибутивном водоводном систему представљају 12 резервоара са укупном запремином од 5600 м3.

Резервоар чисте воде на постројењу за пречишћавање воде „Kраљевица“

–    Запремина резервоара је око 3000 м3.

–    Састоји се из две коморе.

–    Изграђен 1989. године.

Резервоар „Kраљевица“

–    Налази се на источном делу брда „Kраљевица“.

–    Састоји се од три независне коморе кружног пресека.

–    Укупна запремина је 1500 м3 (3 x 500 м3).

–    Изграђен 1958. године.

Резервоар „Превлака“

–    Представља главни резервоар за водоснабдевање зоне „Југ“.

–    Састоје се из две коморе кружног пресека.

–    Укупна запремина је 500 м3 (2 x 250 м3).

–    Направљен је 1998. године.

Резервоар „Шљивар“

–    Запремина му је 25 м3.

–    Направљен 2000. године.

Резервоар „Братујевац“

–    Налази се на брду Братујевац.

–    Запремина му је 15 м3.

–    Направљен 2000. године.

Резервоар „Лубница“

–    Састоји се од две коморе.

–    Укупна запремина је 200 м3 (2 x 100 м3).

–    Направљен је 2000 године

Резервоар „Планиница“

–    Запремина 72 м3 (2 x 36 м3).

–    Направљен 2001. године.

Резервоар „Велики Извор“

–    Запремина 72 м3 (2 x 36 м3).

–    Изграђен 2004. године.

Резервоар „Леновац“

–    Запремина 72 м3 (2 x 36 м3).

–    Изграђен 2002. године.

Резервоар „Николичево“

–    Запремина 72 м3 (2 x 36 м3).

–    Изграђен 2002. године.

Резервоар „Трнавац“

–    Запремина 50 м3.

–    Изграђен 2003. године.

Резервоар „Гамзиград“

–    Запремина 72 м3 (2 x 36 м3).

–    Изграђен је 2003. године