ЈКП "Водовод" Зајечар

Услуге ревитализације, чишћења, санације хидрограђ. oбјеката – ЈН  22/2021

Услуге ревитализације, чишћења, санације…
ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

План јавних набавки 2022

План јавних набавки 2022 Plan-javnih-n…
ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

Пумпе (за дозирање хемикалија и остале) – ЈН 24/2021

Пумпе (за дозирање хемикалија и остале)…
ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

Ризла са превозом ЈН 23/2021

Ризла са превозом ЈН 23/2021
ЈКП "Водовод" Зајечар

Резервни делови за одржавање возила – ЈН 21/2021

Резервни делови за одржавање возила…
ЈКП "Водовод" Зајечар

Услуге сервиса мот. возила и грађ. механизације – ЈН 20/2021

Услуге сервиса мот. возила и грађ.…
ЈКП "Водовод" Зајечар
ЈКП "Водовод" Зајечар

Водомери – ЈН 18/2021

Водомери - ЈН 18/2021
ЈКП "Водовод" Зајечар

Услуге севисирања м/в и грађ. механизације – ЈН 17/2021

Услуге севисирања м/в и грађ. мех…

Хемикалије за прераду воде 2021 – ЈН 16/2021

Хемикалије за прераду воде 2021
Cevovod

Ризла са превозом – ЈН 15/2021

Ризла са превозом - ЈН 15/2021
ЈКП "Водовод" Зајечар

Полиалуминијум хлорид – ЈН 14/2021

Полиалуминијум хлорид - ЈН 14/2021