ЈКП "Водовод" Зајечар

Ризла са превозом – ЈН 15/2025

Ризла са превозом - ЈН 15/2025
ЈКП "Водовод" Зајечар

Полиалуминијум хлорид – ЈН 14/2021

Полиалуминијум хлорид - ЈН 14/2021
ЈКП "Водовод" Зајечар

Услуге агенције ФТО обезбеђења – ЈН 13/2021

Услуге агенције ФТО обезбеђења -…
ЈКП "Водовод" Зајечар

Камион путар – ЈН 12/2021

Камион путар - ЈН 12/2021
ЈКП "Водовод" Зајечар

Лака доставна возила – 2 ком – ЈН 11/2020

Лака доставна возила - 2 ком - ЈН 11…
ЈКП "Водовод" Зајечар

Половна комбинована машина Ровокопач-утоваривач до 10т

Половна комбинована машина Ровокопач-утоваривач…
ЈКП "Водовод" Зајечар

План јавних набавки – измена 1

План јавних набавки - измена 1 I…
ЈКП "Водовод" Зајечар

УСЛУГА ЗАМЕНЕ ВОДОМЕРА, ЈН 09/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "Водовод" Зајечар

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА, ЈН 08/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

УЉА И СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ, ЈН 07/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "Водовод" Зајечар

МОЛЕКУЛАРНО ОРИЈЕН. ПВЦ-О ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ, ЈН 06/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ГОРИВА И МАЗИВА 2021, ЈН 05/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…