• Извориште „Тупижница“

Извориште „Тупижница“ налази се у кречњачком масиву планине Тупижница и представља карстно врело у кањону Ласовачке реке. Издашност изворишта са самоизливом варира у распону од 25 л/с до 2500 л/с. Вода са овог врела транспортује се гравитационим цевоводом дужине 26 км и пречника 300 и 350 мм до дистрибутивне мреже у Зајечару и резервоара „Kраљевица“.

Издашност изворишта и капацитет цевовода нису усаглашени тако да наведени цевовод може да пропусти само 60 л/с.

Вода на изворишту је изузетног квалитета , па се на изворишту врши само благо хлорисање без икакве потребе за третманом.