• Прикључци

ЈKП „Водовод“ Зајечар у својој водоводној дистрибутивној мрежи има уграђених 16 080 прикључака:

– у домаћинствима 15 025 прикључака,
– у установама и привреди 1055 прикључака.

Од прикључених 15 025 домаћинстава:

– 12 493 прикључка је у граду Зајечару,
– 2 532 прикључка припадају селима.

Од 1055 прикључака уграђених установама и привреди:

– 999 припада градском насељу,
– 56 припада селима.

На свим прикључцима уграђени су водомери раличитог профила од 1/2′ – 120 мм.

Одржавање одређених врста и профила водомера омогућено је у склопу фирме у нашој баждарници.