• Систем „Грлиште"

Изградња водоводног система „Грлиште“ представља трајно решење водоснабдевања града Зајечара, као и велики потенцијал у смислу решавања водоснабдевања у свим селима општине Зајечар.

Водоводни систем „Грлиште“ чине:

  • Брана и акумулација „Грлиште“,
  • Цевовод сирове воде Грлиште-Зајечар,
  • Постројење за пречишћавање воде „Kраљевица“.