Entries by administrator

ЈКП „Водовод“ Зајечар: Електронска пошта за Е-фактуру

Електронска пошта за Е-фактуру Обавештавамо вас да, у складу са одредбама Закона о електронском фактурисању („Сл. гласниик РС“ бр. 44/2021, у даљем тексту: Закон), корисници јавних средстава сматрају се субјектима јавног сектора и последично, од 1. јануара 2022. године, имаће обавезу да користе Систем електронских фактура, који омогућава и приуступ и коришћење Централног регистра фактура. […]