Квар на водоводној мрежи на Шљиварском путу

Због квара на водоводној мрежи на Шљиварском путу без воде до 15,30 часова биће део
Шљиварског пута, Оскоруша и Пазариште.