ЈКП "Водовод" Зајечар

Половна комбинована машина Ровокопач-утоваривач до 10т – ЈН 10/2021

Половна комбинована машина Ровокопач-утоваривач до 10т