Фабрика воде у Зајечаруу

ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА, ЈНМВ 15/2018

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
НМВ 
15/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ЕЛЕКТРО УРЕЋАЈИ И ОПРЕМА – ПАРТИЈА 1 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ЕЛЕКТРО УРЕЋАЈИ И ОПРЕМА – ПАРТИЈА 2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ЕЛЕКТРО УРЕЋАЈИ И ОПРЕМА – ПАРТИЈА 3
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА
ПОЗИВ: ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА
26.09.2018.
26.09.2018.
26.09.2018.
05.09.2018.
22.08.2018.
22.08.2018.
31.08.2018.
13.00 ч