Чланци

ЈКП "Водовод" Зајечар

УСЛУГА ЗАМЕНЕ ВОДОМЕРА – ЈН 09/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "Водовод" Зајечар

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА – ЈН 08/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

УЉА И СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ – ЈН 07/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "Водовод" Зајечар

МОЛЕКУЛАРНО ОРИЈЕН. ПВЦ-О ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ – ЈН 06/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ГОРИВА И МАЗИВА 2021 – ЈН 05/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
Водомер, даљинско очитавање

ОПРЕМА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА – ЈН 04/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
Фабрика воде у Зајечаруу

ТАМПОН РИЗЛА – ЈН 03/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

КОМБИН. МАШИНА РОВОК. – УТОВАРИВАЧ ДО 10т – ЈН 02/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "Водовод" Зајечар

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – ЈН 01/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "Водовод" Зајечар

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2, ЈН 25/2020

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "Водовод" Зајечар

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021(Закон о ЈН …
ЈКП "Водовод" Зајечар