Чланци

ЈКП "Водовод" Зајечар

УСЛУГА ЗАМЕНЕ ВОДОМЕРА, ЈН 09/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "Водовод" Зајечар

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА, ЈН 08/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

УЉА И СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ, ЈН 07/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "Водовод" Зајечар

МОЛЕКУЛАРНО ОРИЈЕН. ПВЦ-О ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ, ЈН 06/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ГОРИВА И МАЗИВА 2021, ЈН 05/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
Водомер, даљинско очитавање

ОПРЕМА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА, ЈН 04/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
Фабрика воде у Зајечаруу

ТАМПОН РИЗЛА, ЈН 03/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

КОМБИН. МАШИНА РОВОК. – УТОВАРИВАЧ ДО 10т , ЈН 02/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "Водовод" Зајечар

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЈН 01/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
Фабрика воде у Зајечаруу

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПАРВИЛНИК О НАБАВКАМА (Закон о ЈН …
ЈКП "Водовод" Зајечар

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2, ЈН 25/2020

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ…
ЈКП "Водовод" Зајечар

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021(Закон о ЈН …