ЈКП "Водовод" Зајечар

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ЈНМВ 08/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 08/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
02.06.2016. 
ЈНМВ 08/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
04.04.2016. 
ЈНМВ 08/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
23.03.2016.01.04.2016.
12,30 h
ЈНМВ 08/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПОЗИВ:
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
23.03.2016.01.04.2016.
12,30 h