ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ, ЈНМВ 04/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 04/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПО ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ -ПАРТИЈА 2 – ХЛОР:
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ
 20.10.2016. 
ЈНМВ 04/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- ПАРТИЈА 2 ХЛОР:
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ
20.04.2016. 
ЈНМВ 04/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- ПАРТИЈА 4 ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ:
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ
29.03.2016. 
ЈНМВ 04/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- ПАРТИЈА 3 ХЛОРДИОКСИД:
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ
31.03.2016. 
ЈНМВ 04/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА 1- АЛУМ.СУЛФАТ:
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ
29.03.2016. 
ЈНМВ 04/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ
10.03.2016. 
ЈНМВ 04/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ
23.02.2016. 
ЈНМВ 04/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ
15.02.2016.24.02.2016.
12,30 h
ЈНМВ 04/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПОЗИВ:
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ
15.02.2016.24.02.2016.
12,30 h