ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ, ЈНМВ 07/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 07/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ
20.04.2016. 
ЈНМВ 07/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ
04.04.2016. 
ЈНМВ 07/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ
19.03.2016.28.03.2016.
12,30 h
ЈНМВ 07/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПОЗИВ:
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ
19.03.2016.28.03.2016.
12,30 h