СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА, ЈНМВ 04/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
04/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕР. ВОДОМЕРА
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕР. ВОДОМЕРА
ИЗМЕНА КОН. ДОКУМ.: СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА
ОБАВ. О ПРОДУЖ. РОКА: СЕРВИС КОНТРОЛА И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА
ИЗМЕНА КОН. ДОКУМ.: СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА
– KОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА
ПОЗИВ: СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА
24.05.2019.
30.04.2019.
17.04.2019.
16.04.2019.
16.04.2019.
12.04.2019.
12.04.2019.
25.04.2019.
12.30 ч. 
22.04.2019.
12.30 ч.