Водомер, даљинско очитавање

ОПРЕМА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА – ЈН 04/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН
04/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАКОН. ДОКУМЕН.: ОПРЕМА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА02.03.2021.15.03.2021.
12:00 h