Фабрика воде у Зајечаруу

УЗОРKОВАЊЕ И АНАЛИЗА СЕДИМЕНТА, ЈНМВ 16/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 16/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2:
УЗОРKОВАЊЕ И АНАЛИЗА СЕДИМЕНТА
11.07.2016. 
ЈНМВ 16/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1:
УЗОРKОВАЊЕ И АНАЛИЗА СЕДИМЕНТА
 07.07.2016. 
ЈНМВ 16/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
УЗОРKОВАЊЕ И АНАЛИЗА СЕДИМЕНТА
28.06.2016. 
ЈНМВ 16/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
УЗОРKОВАЊЕ И АНАЛИЗА СЕДИМЕНТА
16.06.2016.24.06.2016.
12,30 h
ЈНМВ 16/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕПОЗИВ:
УЗОРKОВАЊЕ И АНАЛИЗА СЕДИМЕНТА
16.06.2016.24.06.2016.
12,30 h