ЈКП "Водовод" Зајечар

КОНТРОЛА ВОДЕ 2019, ЈНМВ 10/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
10/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: КОНТРОЛА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА – ПАРТИЈА 2
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ:
КОНТРОЛА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА – ПАРТИЈА 1
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
КОНТРОЛА ВОДЕ 2019
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
КОНТРОЛА ВОДЕ 2019
– ПОЗИВ: 
КОНТРОЛА ВОДЕ 2019
09.07.2019.
10.07.2019.
02.07.2019.
17.06.2019.
17.06.2019.
01.07.2019.
12.30 ч.