ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020, ЈН 01/2020

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН
01/2020
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020
ПОЗИВ: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020
03.03.2020.
04.02.2020.
30.01.2020.
03.01.2020.
03.01.2020.
04.02.2020.
12:30h