ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ГОРИВА И МАЗИВА 2021 – ЈН 05/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН
05/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕН.: ГОРИВА И МАЗИВА 202106.03.2021.17.03.2021.
12:00 h