ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ, ЈНМВ 06/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 06/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:
МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
05.04.2016. 
ЈНМВ 06/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:
МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
04.04.2016. 
ЈНМВ 06/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
22.03.2016.31.03.2016.
12,30 h
ЈНМВ 06/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПОЗИВ:
МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
22.03.2016.31.03.2016.
12,30 h