ЈКП "Водовод" Зајечар

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2, ЈН 25/2020

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН
25/2020
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕН.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 231.12.2020.11.01.2021.
12:00 h