ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ГОРИВО 2016, ЈНМВ 02/2016

ЈНМВ 02/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
ГОРИВО 2016
03.03.2016. 
ЈНМВ 02/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ГОРИВО 2016
02.02.2016. 
ЈНМВ 02/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
ГОРИВО 2016
21.01.2016.01.02.2016.
12,30 h
ЈНМВ 02/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПОЗИВ:
ГОРИВО 2016
21.01.2016.01.02.2016.
12,30 h