ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ГОРИВО И МАЗИВО, ЈНМВ 02/2017

 ЈНМВ 
02/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ДОБРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1:
ГОРИВО И МАЗИВО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2:

ГОРИВО И МАЗИВО
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ГОРИВО И МАЗИВО
03.05.2017.
03.05.2017.
23.03.2017.
 
ЈНМВ 
02/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
ГОРИВО И МАЗИВО
08.03.201716.03.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
02/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАПОЗИВ
ГОРИВО И МАЗИВО
08.03.201716.03.2017.
12,30 h