ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

СТАКЛО, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ, ЈНМВ 08/2017

ЈНМВ 
08/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА: 
ПАРТИЈА 1: СТАКЛО
ПАРТИЈА 2: ХЕМИКАЛИЈЕ
ПАРТИЈА 3: ПОДЛОГЕ
ПАРТИЈА 4: ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
16.06.2017.
16.06.2017.
20.06.2017.
16.06.2017. 
 
ЈНМВ 
08/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: СТАКЛО, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ26.05.2017. 
ЈНМВ 
08/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: СТАКЛО, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ18.05.2017. 
  ЈНМВ 
08/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ДОБРА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: СТАКЛО, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ17.05.2017. 22.05.2017.
12.30 ч.  
 ЈНМВ 
08/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 ДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: СТАКЛО, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ13.05.2017.22.05.2017.
12.30 ч. 
ЈНМВ 
08/2017
 ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАПОЗИВ: СТАКЛО, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ13.05.2017.22.05.2017.
12.30 ч.