Фабрика воде у Зајечаруу

ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018, ЈНМВ 05/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМАНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
05/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВ. О ЗАК. УГ.: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018 – ПАР 4. ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ
ОБАВ. О ЗАК. УГ.: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018 – ПАР 3. ХЛОРДИОКСИД

ОБАВ. О ЗАК. УГ.: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018 – ПАР 2. ХЛОР
ОБАВ. О ЗАК. УГ.: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018 – ПАР 1. АЛ. СУЛФАТ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018
ИЗМЕНА И ДОПУНА: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018

ПОЗИВ: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2018
30.4.2018.
30.04.2018.
30.04.2018.
25.04.2018.
10.04.2018.
27.03.2018.
27.03.2018.
24.03.2018.
24.03.2018.
04.04.2018.
12.30 ч.