ЈКП "Водовод" Зајечар

ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ППВ „КРАЉЕВИЦА“ У ЗАЈЕЧАРУ, ЈНМВ 13/2017

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
13/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ  УГОВОРУ: ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ППВ „КРАЉЕВИЦА“ У ЗАЈЕЧАРУ
 OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ППВ „КРАЉЕВИЦА“ У ЗАЈЕЧАРУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ППВ „КРАЉЕВИЦА“ У ЗАЈЕЧАРУ
ПОЗИВ: ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ППВ „КРАЉЕВИЦА“ У ЗАЈЕЧАРУ
20.12.2017.
12.12.2017.
29.11.2017.
29.11.2017.
08.12.2017.
12.30 ч.