ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА 2020, ЈНМВ 07/2020

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
07/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: КОНТРОЛА КВАЛ. ВОДЕ И СЕДИМЕНТА 2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: КОНТРОЛА КВАЛ. ВОДЕ И СЕДИМЕНТА 2020
КОН. ДОКУМ.: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА 2020
ПОЗИВ: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА 2020
01.07.2020.
01.07.2020.
18.06.2020.
18.06.2020.
26.06.2020.
12:30 ч.