ЈКП "Водовод" Зајечар

ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2019, ЈНМВ 05/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
05/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2019 – ПАРТИЈА 2
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ:
ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2019 – ПАРТИЈА 4
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2019 – ПАРТИЈА 1
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2019 – ПАРТИЈА 3
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2019
ПОЗИВ: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2019 
23.05.2019.
22.05.2019.
21.05.2019.
20.05.2019.
25.04.2019.
13.04.2019.
13.04.2019. 
22.04.2019.
12.30 ч.