ЈКП "Водовод" Зајечар

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019, ЈНМВ 21/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБАВЕЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
21/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУСРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: СРЕДСТВА ХЗА ХИГИЈЕНУ 2019
– ОБАВ. О ПРОД. РОКАСРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
– ИЗМЕНЕ КОН.ДОК.СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
– ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
– ОБАВ. О ПРОД. РОКАСРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
– ИЗМЕНЕ КОН.ДОК.СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
– ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
– ОБАВ. О ПРОД. РОКАСРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
– ИЗМЕНЕ КОН.ДОК.СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
– ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАСРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
– ПОЗИВ: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2019
17.01.2020.
08.01.2020.
23.12.2019.
23.12.2019.
23.12.2019.
20.12.2019.
20.12.2019.
20.12.2019.
19.12.2019.
19.12.2019.
19.12.2019.
16.12.2019.
16.12.2019.
31.12.2019.
10.30 ч.
30.12.2019.
12.30 ч.
27.12.2019.
12.30 ч.
25.12.2019.
12.30 ч.