ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА, ЈНМВ 15/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
15/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
ПОЗИВ:
ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
01.10.2019.
17.09.2019.
04.09.2019.
04.09.2019.
13.09.2019.
12.30 ч.