ЈКП "Водовод" Зајечар

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ – ИЗМЕНА БР.2

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ – ИЗМЕНА БР.2 (Датум усвајања 10.06.2016.)