ЈКП "Водовод" Зајечар

ХТЗ ОПРЕМА 2018, ЈНМВ 03/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
03/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВ.: ХТЗ ОПРЕМА 2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ХТЗ ОПРЕМА 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА: ХТЗ ОПРЕМА 2018
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ: ХТЗ ОПРЕМА 2018
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ХТЗ ОПРЕМА 2018
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ХТЗ ОПРЕМА 2018
ПОЗИВ: ХТЗ ОПРЕМА 2018
23.04.2018.
29.03.2018.
15.03.2018.
15.03.2018.
15.03.2018.
07.03.2018.
07.03.2018.
23.03.2018.
12.30 ч.

19.03.2018.
12.30 ч.